Thursday, 13 July 2017

s

ku rasa jarak itu perlu.
untuk membuktikan sebuah kedekatan, diperlukan sebuah jarak.
kalaulah tak ada jarak, darimanakah suatu 'dekat' itu diukur?